Privacy Policy

DesiYUP Privacy Notice in English

This privacy notice discloses the privacy practices for (www.desiyup.com). This privacy notice applies solely to information collected by this website and the events DesiYUP organizes. It will notify you of the following:

 1. What personally identifiable information is collected from you through the website and events, how it is used and with whom it may be shared.
 2. What choices are available to you regarding the use of your data.
 3. The security procedures in place to protect the misuse of your information.
 4. How you can correct any inaccuracies in the information.

Information Collection, Use, and Sharing
We are the sole owners of the information collected on this site and during DesiYUP events. We only have access to/collect information that you voluntarily give us via email, registration forms or other direct contact from you. We will not sell or rent this information to anyone.

We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us of by sending you newsletters from our DesiYUP mailinglist. We will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request, e.g. to ship an order.

Unless you ask us not to, we may contact you via email in the future to tell you about specials, new products or services, or changes to this privacy policy.

Your Access to and Control Over Information
You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting us via the email address or phone number given on our website:

 • See what data we have about you, if any.
 • Change/correct any data we have about you.
 • Have us delete any data we have about you.
 • Express any concern you have about our use of your data.

Security
We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline.

Wherever we collect sensitive information, that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a lock icon in the address bar and looking for “https” at the beginning of the address of the Web page.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (for example, billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

If you feel that we are not abiding by this privacy policy, you should contact us immediately via email.


DesiYUP Privacy Notice

This privacy notice discloses the privacy practices for (www.desiyup.com). This privacy notice applies solely to information collected by this website and the events DesiYUP organizes. It will notify you of the following:

 1. What personally identifiable information is collected from you through the website and events, how it is used and with whom it may be shared.
 2. What choices are available to you regarding the use of your data.
 3. The security procedures in place to protect the misuse of your information.
 4. How you can correct any inaccuracies in the information.

Information Collection, Use, and Sharing

We are the sole owners of the information collected on this site and during DesiYUP events. We only have access to/collect information that you voluntarily give us via email, registration forms or other direct contact from you. We will not sell or rent this information to anyone.

We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us of by sending you newsletters from our DesiYUP mailinglist. We will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request, e.g. to ship an order.

Unless you ask us not to, we may contact you via email in the future to tell you about specials, new products or services, or changes to this privacy policy.

Your Access to and Control Over Information

You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting us via the email address or phone number given on our website:

 • See what data we have about you, if any.
 • Change/correct any data we have about you.
 • Have us delete any data we have about you.
 • Express any concern you have about our use of your data.

Security

We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline.

Wherever we collect sensitive information, that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a lock icon in the address bar and looking for “https” at the beginning of the address of the Web page.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (for example, billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

If you feel that we are not abiding by this privacy policy, you should contact us immediately via email.


Privacybeleid in het Nederlands

DesiYUP Privacyverklaring

Deze privacyverklaring omvat het privacybeleid van (www.desiyup.com). Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die wordt verzameld door deze website en de evenementen die DesiYUP organiseert. Het stelt u op de hoogte van het volgende:

 1. Welke persoonlijk identificeerbare informatie van u wordt verzameld via de website en evenementen, hoe deze wordt gebruikt en met wie deze kan worden gedeeld.
 2. Welke keuzes u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
 3. De bestaande beveiligingsprocedures om misbruik van uw gegevens te voorkomen.
 4. Hoe u eventuele onjuistheden in de informatie kunt corrigeren.

Verzamelen, gebruiken en delen van informatie

Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die op deze site en tijdens DesiYUP-evenementen wordt verzameld. Wij hebben alleen toegang tot/verzamelen alleen informatie die u ons vrijwillig geeft via e-mail, registratieformulieren of ander rechtstreeks contact van u. Wij zullen deze informatie aan niemand verkopen of verhuren.

Wij gebruiken uw informatie om u te antwoorden, met betrekking tot de reden waarom u contact met ons opnam of door u nieuwsbrieven van onze DesiYUP-mailinglijst te sturen. Wij zullen uw informatie niet delen met derden buiten onze organisatie, anders dan noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld om een bestelling te verzenden.

Tenzij u ons vraagt dit niet te doen, kunnen wij in de toekomst via e-mail contact met u opnemen om u te informeren over speciale aanbiedingen, nieuwe producten of diensten, of wijzigingen in dit privacybeleid.

Uw toegang tot en controle over informatie

U kunt zich te allen tijde afmelden voor toekomstige contacten van ons. U kunt het volgende te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer dat op onze website staat vermeld:

 1. Kijken welke gegevens we over u hebben, als die er zijn.
 2. De gegevens die wij over u hebben, wijzigen/corrigeren.
 3. 3. Laat ons uw gegevens verwijderen.
 4. Uw bezorgdheid uiten over ons gebruik van uw gegevens.

Beveiliging

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie verstrekt via de website, wordt uw informatie zowel online als offline beschermd.

Overal waar wij gevoelige informatie verzamelen, wordt die informatie gecodeerd en op een veilige manier naar ons verzonden. U kunt dit controleren door te zoeken naar een slotje in de adresbalk en te zoeken naar “https” aan het begin van het adres van de webpagina.

Hoewel we encryptie gebruiken om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen, beschermen we uw informatie ook offline. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers/servers waarop wij persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, bevinden zich in een beveiligde omgeving.

Als u vindt dat wij ons niet aan dit privacybeleid houden, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via e-mail.